Categorieën
Geen categorie

Wij zijn er voor jou!

Busreis

Enkele keren per jaar wordt er een busreis georganiseerd voor vrouwen naar een bestemming naar keuze. De reis voert o.a. naar Beverwijk en Brussel.

Spreekuren

Tijdens de spreekuren, maar ook daarnaast op afspraak, worden mensen geholpen met allerhande zaken zoals het invullen van formulieren, het opzetten van een administratie, het bellen met instanties, het schrijven van brieven en het verduidelijken van informatie.

Huiswerkbegeleiding

Bij de huiswerkbegeleiding wordt met behulp van scholieren uit de bovenbouw van Havo en Atheneum huiswerkondersteuning geboden. Zij ontvangen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding, die is beschikbaar gesteld door de gemeente Gouda.

Op het gebied van ondersteuning van volwassenen die een opleiding (willen gaan) volgen of werk zoeken, kan Steunpunt OOG begeleiding verzorgen.

Samenwerkingspartners

In nauw overleg met Wijkteam Oost en de bestaande professionele instellingen, zoals de Sociale Teams, Centrum voor Jeugd en Gezin, Dienst Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Gouda, Brede School en Kwadraad Maatschappelijk Werk worden oplossingen gezocht voor gesignaleerde problemen of worden werkwijzen verduidelijkt en geoptimaliseerd.