Overige informatie

Huiswerkbegeleiding

Bij de huiswerkbegeleiding geven ervaren beroepskrachten huiswerkbegeleiding. Hierbij krijgen zij ondersteuning van scholieren uit de bovenbouw van Havo en Atheneum. Deze scholieren ontvangen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding die is beschikbaar gesteld door de gemeente Gouda.

Samenwerkingspartners

In nauw overleg met Wijkteam Oost en de bestaande professionele instellingen, zoals de Sociale Teams, Centrum voor Jeugd en Gezin, Dienst Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Gouda, Brede School en Kwadraad Maatschappelijk Werk worden oplossingen gezocht voor gesignaleerde problemen of worden werkwijzen verduidelijkt en geoptimaliseerd.

Ook werken wij in de wijk samen met woningcoorporaties, scholen, wijkteams en andere instellingen.